Follow us

飲品介紹

Magic Hand Drinks
價目表
Price
 • 價目表下載
 • 糖量表檢視
 • 小杯 360ml
 • 中杯 500ml
 • 大杯 750ml
 • 金額單位: TWD
 • 台灣茗茶
  台灣靛紅 15 20 25
  台灣純綠 15 20 25
  台灣青茶 15 20 25
  台灣烏龍 15 20 25
  超級青茶(罐裝) - - 35
  功夫茶(熱飲) - 35 -
 • 頂級生乳拿鐵系列
  咖啡生乳拿鐵 45 55 70
  阿華田生乳拿鐵 45 55 70
  白阿華田生乳拿鐵 45 55 70
  巧克力生乳拿鐵 45 55 70
 • 黑糖歐蕾系列
  黑糖珍珠歐蕾 - 50 60
  黑糖珍珠歐蕾紅 - 50 60
  黑糖珍珠歐蕾綠 - 50 60
  黑糖珍珠歐蕾青 - 50 60
  黑糖珍珠歐蕾烏 - 50 60
  黑糖珍珠歐蕾普 - 50 60
  黑糖歐蕾 - 40 50
  黑糖歐蕾紅茶 - 40 50
  黑糖歐蕾綠茶 - 40 50
  黑糖歐蕾青茶 - 40 50
  黑糖歐蕾烏龍 - 40 50
  黑糖歐蕾普洱 - 40 50
 • 鮮奶特調系列
  鮮奶茶 35 40 50
  鮮奶綠 35 40 50
  鮮奶青 35 40 50
  鮮奶烏 35 40 50
  鮮奶普 35 40 50
 • 梅子特調系列
  梅子紅茶 25 30 35
  梅子綠茶 25 30 35
  梅子青茶 25 30 35
  梅子烏龍 25 30 35
  梅子普洱 25 30 35
 • 蜂蜜特調系列
  蜂蜜紅茶 25 35 40
  蜂蜜綠茶 25 35 40
  蜂蜜青茶 25 35 40
  蜂蜜烏龍 25 35 40
  蜂蜜普洱 25 35 40
  蜂蜜奶茶 30 40 45
  蜂蜜奶綠 30 40 45
  蜂蜜奶青 30 40 45
  蜂蜜奶烏 30 40 45
  蜂蜜奶普 30 40 45
 • 百香特調系列
  百香紅茶 20 25 30
  百香綠茶 20 25 30
  百香青茶 20 25 30
  百香烏龍 20 25 30
  百香普洱 20 25 30
 • 奶香特調系列
  奶紅 25 35 40
  奶綠 25 35 40
  奶青 25 35 40
  奶烏 25 35 40
  奶普 25 35 40
 • 薄荷特調系列
  薄荷紅茶 20 30 35
  薄荷綠茶 20 30 35
  薄荷青茶 20 30 35
  薄荷烏龍 20 30 35
  薄荷普洱 20 30 35
  薄荷奶茶 30 40 45
  薄荷奶綠 30 40 45
  薄荷奶青 30 40 45
  薄荷奶烏 30 40 45
  薄荷奶普 30 40 45
 • 石榴特調系列
  石榴紅茶 20 30 35
  石榴綠茶 20 30 35
  石榴青茶 20 30 35
  石榴烏龍 20 30 35
  石榴普洱 20 30 35
  石榴奶茶 30 40 45
  石榴奶綠 30 40 45
  石榴奶青 30 40 45
  石榴奶烏 30 40 45
  石榴奶普 30 40 45
 • 檸檬特調系列
  檸檬紅茶 30 40 45
  檸檬綠茶 30 40 45
  檸檬青茶 30 40 45
  檸檬烏龍 30 40 45
  檸檬普洱 30 40 45
 • 玫瑰特調系列
  玫瑰紅茶 20 30 35
  玫瑰綠茶 20 30 35
  玫瑰青茶 20 30 35
  玫瑰烏龍 20 30 35
  玫瑰普洱 20 30 35
  玫瑰奶茶 30 40 45
  玫瑰奶綠 30 40 45
  玫瑰奶青 30 40 45
  玫瑰奶烏 30 40 45
  玫瑰奶普 30 40 45
 • 冬瓜特調系列
  冬瓜紅茶 20 25 30
  冬瓜綠茶 20 25 30
  冬瓜青茶 20 25 30
  冬瓜烏龍 20 25 30
  冬瓜普洱 20 25 30
 • 墨汁特調系列
  墨汁紅茶 20 30 35
  墨汁綠茶 20 30 35
  墨汁青茶 20 30 35
  墨汁烏龍 20 30 35
  墨汁普洱 20 30 35
 • 多多特調系列
  多多紅茶 30 35 40
  多多綠茶 30 35 40
  多多青茶 30 35 40
  多多烏龍 30 35 40
  多多普洱 30 35 40
 • 冰糖桂花釀特調系列
  冰糖桂花釀 35 40 45
  冰糖桂花釀紅茶 35 40 45
  冰糖桂花釀綠茶 35 40 45
  冰糖桂花釀青茶 35 40 45
  冰糖桂花釀烏龍 35 40 45
 • 野莓果茶系列
  野莓果茶 - - 50
  野莓果紅茶 - - 50
  野莓果綠茶 - - 50
  野莓果青茶 - - 50
  野莓果烏龍茶 - - 50
 • 椰果系列
  椰果紅茶 20 25 30
  椰果綠茶 20 25 30
  椰果青茶 20 25 30
  椰果烏龍 20 25 30
  椰果普洱 20 25 30
  椰果奶茶 30 40 45
  椰果奶綠 30 40 45
  椰果奶青 30 40 45
  椰果奶烏 30 40 45
  椰果奶普 30 40 45
 • QQ系列
  QQ紅茶 20 25 30
  QQ奶綠 30 40 45
  QQ奶青 30 40 45
  QQ奶烏 30 40 45
  QQ奶普 30 40 45
  QQ奶茶 30 40 45
  QQ青茶 20 25 30
  QQ烏龍 20 25 30
  QQ普洱 20 25 30
 • 波霸系列
  波霸紅茶 20 25 30
  波霸綠茶 20 25 30
  波霸青茶 20 25 30
  波霸烏龍 20 25 30
  波霸普洱 20 25 30
  波霸奶茶 30 40 45
  波霸奶綠 30 40 45
  波霸奶青 30 40 45
  波霸奶烏 30 40 45
  波霸奶普 30 40 45
 • 珍珠系列
  珍珠紅茶 20 25 30
  珍珠綠茶 20 25 30
  珍珠青茶 20 25 30
  珍珠烏龍 20 25 30
  珍珠普洱 20 25 30
  珍珠奶茶 30 40 45
  珍珠奶綠 30 40 45
  珍珠奶青 30 40 45
  珍珠奶烏 30 40 45
  珍珠奶普 30 40 45
 • 布丁奶系列
  布丁奶茶 35 45 50
  布丁奶綠 35 45 50
  布丁奶青 35 45 50
  布丁奶烏 35 45 50
  布丁奶普 35 45 50
 • 仙草凍奶系列
  仙草凍奶茶 30 40 45
  仙草凍奶綠 30 40 45
  仙草凍奶青 30 40 45
  仙草凍奶烏 30 40 45
  仙草凍奶普 30 40 45
 • 藍莓凍奶系列
  藍莓凍奶茶 30 40 45
  藍莓凍奶綠 30 40 45
  藍莓凍奶青 30 40 45
  藍莓凍奶烏 30 40 45
  藍莓凍奶普 30 40 45
 • 咖啡凍奶系列
  咖啡凍奶茶 30 40 45
  咖啡凍奶綠 30 40 45
  咖啡凍奶青 30 40 45
  咖啡凍奶烏 30 40 45
  咖啡凍奶普 30 40 45
 • 經典風味系列
  伯爵紅茶 15 20 25
  山楂烏龍 25 30 35
  陳年普洱 15 20 25
  蜜茶 25 30 35
  冬瓜茶 15 20 25
  冬瓜鮮奶 40 50 60
  冬瓜豆漿 25 30 40
  豆漿紅茶 25 30 35
  阿華田 35 40 45
  白阿華田 30 40 50
  可可亞 35 40 45
  玫瑰花果茶 25 35 45
  綠豆沙牛奶 25 35 45
  芋頭沙牛奶 25 35 45
  薰衣草奶茶 25 35 45
  紅豆奶茶 35 45 50
  寒天梅子凍 35 40 45
  金鑽青茶 30 35 40
  蕃茄多多 - - 45
  梅子蕃茄 - - 35
  蜂蜜蘆薈 - - 45
  蘆薈青 - - 45
  蘆薈綠 - - 45
  冰Q梅水果茶 - - 50
 • 青梅系列
  青梅茶 25 30 35
  青梅綠 25 30 35
  青梅青 25 30 35
 • 黃金柚系列
  黃金柚子水 25 35 45
  黃金柚子綠 25 35 45
  黃金柚子青 25 35 45
 • 新鮮現榨系列(除金桔檸檬,其它蔬果汁未達10%)
  檸檬梅子 30 40 45
  冬瓜檸檬 35 45 50
  蜂蜜檸檬 35 45 50
  檸檬多多 35 50 55
  情人茶 35 50 55
  金桔檸檬 35 50 55
  鮮桔茶 30 40 45
 • 咖啡系列
  冰咖啡 35 40 45
  魔手頂級咖啡 35 45 55
  拿鐵咖啡 60 80 90
  頂級拿鐵咖啡 80 100 120
 • 調和風味果汁系列(蔬果汁未達10%)
  百香果 15 20 25
  青蘋果 15 20 25
  柳橙 15 20 25
  香檳葡萄 15 20 25
  草莓 15 20 25
  櫻桃風味飲 25 35 45
 • 暖心系列
  濃阿華田 - 50 -
  白阿華田 - 50 -
  濃巧克力 - 50 -
  Q梅水果茶 - 50 -
 • 點心厚片系列
  草莓厚片 25
  花生厚片 25
  蜂蜜厚片 25
  奶酥厚片 25
  奶油厚片 25
  香蒜厚片 25
  巧克力厚片 25
 • 加料專區
  白梅 5元/顆
  脆梅果 5元/顆
  波霸 10元/份
  珍珠 10元/份
  QQ 10元/份
  椰果 10元/份
  蜂蜜 10元/份
  冬瓜 10元/份
  梅子凍 10元/份
  藍莓凍 10元/份
  咖啡凍 10元/份
  寒天珍珠 15元/份
  紅豆 15元/份
  檸檬汁 15元/份
  布丁 15元/個
  多多(可單瓶選購) 15元/罐
  蘆薈 20元/罐
  仙草凍 10元/份
糖量表
【以純茶類為標示基準】
容量 糖量 換算方糖數量 熱量(每顆方糖=20大卡熱量)
L大杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 9.5 顆方糖 8.5 顆方糖 6.5 顆方糖 4.3 顆方糖 0 顆方糖 190 大卡 170 大卡 130 大卡 86 大卡 0 大卡
M中杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 7.2 顆方糖 6.4 顆方糖 5.2 顆方糖 3.2 顆方糖 0 顆方糖 144 大卡 128 大卡 104 大卡 64 大卡 0 大卡
S小杯
全糖 少糖 半糖 微糖 無糖 4.7 顆方糖 4.3 顆方糖 3.5 顆方糖 2.1 顆方糖 0 顆方糖 94 大卡 86 大卡 70 大卡 42 大卡 0 大卡